Format e reklamimit në Uskanasot.info

Banner format:

 • Banner 728×90 px
  • 1 muaj = 30 euro
  • 6 muaj = 160 euro
  • 12 muaj= 300 euro

 

 • Banner 125×125 px
  • 1 muaj = 10 euro
  • 6 muaj = 55 euro
  • 12 muaj= 105 euro
 •  Banner 300×250 px
  •  1 muaj = 15 euro
  • 6 muaj =  80 euro
  • 12 muaj= 170 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO FORMA

Baneret standard zakonisht paraqiten në formatin:

– JPEG,

– Flash,

– Link

Llojet e reklamimit me video
•  Video Megabanner
•  Video Rectangle


 

Menaxhim te