Lidhje të rekomanduara

 • Ndihma e Shpejtë: 194
 • Brigada e zjarrfikësve: 193
 • Lista e plotë e numratorit telefonik të R. Maqedonisë : 1188
 • EVN Maqedonia (qendra kontakti) : 0890 88888
 • EVN Maqedoni- informacion dhe paraqitja e defekteve: 0890 12345

AMSM Auto Moto Lidhja e Maqedonisë

 • Informacion për rrugët: 196

AROPORTET e RMV

Hekurudhat e RMV

 • LINJAT E TRENIT
  • Nisja nga Kërçova ora 05:30
  • MbërritjaKërçovë ora 19:19

Stacioni i autobusëve në Kërçovë

 • Linja e autobusëve brenda vendit
  • Nisja nga Kërçova për në:
   • Dibër;
   • Prilep;
   • Manastir;
   • Ohër;
   • Strugë;
   • Gostivar;
   • Tetovë;
   • Shkup;
   • Kumanovë;
  • MbërritjaKërçovë nga:
   • Kumanova;
   • Shkupi;
   • Tetova;
   • Gostivari;
   • Dibra;
   • Struga;
   • Ohëri;
   • Manastir;
   • Prilep;
 • Linja e autobusëve jashtë vendit
  • Nisja nga Kërçova
   • Shqipëri (Elbasan-Durrës-Tiranë)
   • Kosovë (Ferizaj-Prishtinë)
   • Preshevë-Nish-Beograd
   • Austri
   • Itali
   • Zvicer
   • Gjermani
   • Francë
  • MbërritjaKërçovë
   • Shqipëri (Elbasan-Durrës-Tiranë)
   • Kosovë (Ferizaj-Prishtinë)
   • Preshevë-Nish-Beograd
   • Austri
   • Itali
   • Zvicer
   • Gjermani
   • Francë