Institucionet në RMV

Shërbime Publike dhe Qeveritare

Shërbime Profesionale

 • Avokatura
 • Zyra noterie & Përthyes
 • Qendra Kursi

Arsim

 • Parashkollor
 • Shkollat e FILLORE
 • Shkollat e MESME
 • Shkolla Speciale
 • Degë të Universiteteve të disperzuar

Shëndet & mjekësi

 • Qendrat Shpitalore
 • Farmaci/Barnatore
 • Qendra Dentare
 • Qendra Diagnostifikuese

Shërbime Financiare

 • Banka dhe Unione Kreditore
 • Bankomat |ATM
 • Sigurime
 • Shërbime të Pagesave & Këmbimore